Program

Témata, která jdou napříč obory a spojují aktuální dění v insolvenci

Dopady novely InsZ z roku 2019, EU směrnice 2019/1023 (“Směrnice o restrukturalizaci a insolvenci”), srovnání praxí vrchních soudů, nebo trendy, které určují vývoj insolvence.

Program

Sál IR-IS
8:00 - 9:30 Registrace a občerstvení na uvítanou
9:30 - 9:45 Zahájení kongresu a úvodní slovo ministryně/ministra spravedlnosti Tradiční zahájení Insolvenčního kongresu patří letos budoucímu ministru spravedlnosti. Mgr. Marek Benda, JUDr. Pavel Blažek Ph.D.  Detail
9:45 - 10:25 Panel poslanců: Představy a plány zákonodárců o budoucnosti insolvence po volbách. Jak vidí politici nadcházející transpoziční novelu insolvenčního zákona a jak se má oddlužení dále proměnit? Co se z předvolební rétoriky skutečně promítne do praxe? Dojde ke sjednocení doby oddlužení na 3 roky... Mgr. Marek Benda, JUDr. Pavel Blažek Ph.D., JUDr. Jan Chvojka, JUDr. Pavel Staněk, JUDr. Michal Žižlavský, Lukáš Kolařík  Detail
10:25 - 10:45 Přednáška: Družstevní byty v oddlužení „Zpeněžování“ družstevního bytu v oddlužení aneb jak získat vypořádací podíl. Mgr. Rostislav Krhut  Detail
10:45 - 11:00 Přestávka a občerstvení
11:00 - 12:00 Diskuzní panel: Místopředsedové a soudci krajských soudů Aktuální témata soudní praxe a názorů dle místopředsedů krajských soudů.
Jaké jsou pohledy soudů na transpoziční novelu? Jaký je pohled soudů na přicházející novelu preventivní restrukturalizace? Jak vnímají budoucnost provozoven a přezkumu on-line
JUDr. Jolana Maršíková, Mgr. Renáta Maixnerová, JUDr. Ing. Zdeněk Strnad Ph.D. MPA, JUDr. Viktor Břeska, JUDr. Jiří Grygar Ph.D., Mgr. Jáchym Oswald  Detail
12:00 - 12:30 Diskuzní panel: Nejvyšší soud a Vrchní soudy Věcná příslušnost soudů v případě odpůrčích žalob na nepeněžitá plnění. Aktuální judikatura NS k § 396 IZ. Rozhodnutí o odvolání IS Mgr. Rostislav Krhut, JUDr. Tomáš Zadražil  Detail
12:30 - 13:30 Oběd
13:30 - 14:10 Preventivní restrukturalizace Případová studie a diskuze odborníků k aktuálnímu návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci. Moderuje: Jan Mašek Lukáš Mikeska, Mgr. Ondřej Zezulka, Mgr. Tomáš Brožek LL.M., Mgr. Bc. Jan Mašek, JUDr. Michal Žižlavský  Detail
14:10 - 14:55 Diskuzní panel: Insolvenčních správců Spolky insolvenčních správců nacházejí společnou řeč. Jak budou postupovat a jaké ... prof. Ing. Luboš Smrčka CSc., Mgr. Ing. Petra Hamplová Ph.D., Mgr. Lukáš Stoček, JUDr. Oldřich Řeháček Ph.D., Mgr. Adam Sigmund  Detail
14:55 - 15:15 Diskuzní panel oborových komor Když se na jednom panelu sejde předseda ČAK, prezident Exekutorské komory, prezident Notářské komory a prezident soudcovské unie, bude to ... JUDr. Monika Novotná, Mgr. Radim Neubauer, Mgr. Jan Mlynarčík, JUDr. Ondřej Šťastný, JUDr. Michal Žižlavský  Detail
15:15 - 15:30 Přestávka a občerstvení
15:30 - 16:50 Přednáška: JUDr. Jolana Maršíková - Spory o určení pořadí pohledávek, zejména pak se zaměřením na podřízené pohledávky v oddlužení Přednášku soudkyně a právničky roku v oboru insolvence si rozhodně nenechte ujít ... JUDr. Jolana Maršíková  Detail
16:50 - 17:30 Ukončení kongresu, individuální diskuze ve foyer kongresového centra.
17:30 - 21:00 Večerní afterparty pro přednášející a zvané hosty - samostatné vstupenky Večeře, občerstvení a prostor pro diskuze a individuální rozhovory
Vstupenky objednávejte emailem na registrace@ikongres.cz
 Detail
16:10 - 16:40 Přednáška: JUDr. Jaromír Jirsa Pohled ústavního soudce na aktuální otázky insolvence.  Detail
Sál Fénix
8:00 - 9:30 Registrace a občerstvení na uvítanou
9:30 - 10:00 Případová studie Insolvenční řízení Královopolská Ria Ing. Petr Smutný, Ing. Ctirad Nečas, JUDr. Tomáš; Rada Ph.D., Mgr. Bc. Jan Mašek  Detail
10:00 - 10:20 Případová studie Insolvenční řízení Pilsen Steel Případová studie Insolvenční řízení Pilsen Steel JUDr. Jaroslav Brož MJur., Jan Chalupa, Daniel Hříbal
10:20 - 10:45 Odvolání insolvenčního správce Institut odvolání insolvenčního správce z funkce, judikatura a praxe. Mgr. Jáchym Oswald  Detail
10:45 - 11:00 Přestávka a občerstvení
11:00 - 11:40 Diskuzní panel: Trestní panel Tématem je trestní stíhání advokátů insolvenčních správců JUDr. Petr Toman LL.M.  Detail
11:40 - 12:00 Dohledová činnost MSp Fungování rotačního systému přidělování případů. Nejčastější pochybení zjištěná při dohledu. Dohledový benchmark. Mgr. Eva Bistárová, Mgr. Jan Benýšek  Detail
12:00 - 12:30 Společný panel správců a MSp Mgr. Jan Benýšek, Mgr. Eva Bistárová, JUDr. Ing. Zdeněk Strnad Ph.D. MPA, Ing. Radek Štefanič, Mgr. Bc. Jan Mašek, Mgr. Lukáš Stoček  Detail
12:30 - 13:30 Oběd
13:30 - 14:00 Přednáška: Chráněné obydlí Přednáška místopředsedy Krajského soudu v Praze na téma, které zajímá i irituje nejednoho insolvenčního správce. JUDr. Jiří Grygar Ph.D.  Detail
14:00 - 14:30 JUDr. Robert Pelikán - Uplatňování odpovědnosti členů statutárního orgánu insolvenčním správcem JUDr. Robert Pelikán, JUDr. Jaroslav Brož MJur.  Detail
14:30 - 14:55 Odměny insolvenčních správců Analýza a výhled do budoucna ve stále aktuálním tématu. Mgr. Ing. Klára Vítková
14:55 - 15:15 Zkušenosti s provozovnami a jak dál? V tomto čase se propojí panel správců a dohledu MSp a dojde ke společné diskuzi na téma provozoven. Mgr. Jan Benýšek, Mgr. Eva Bistárová, JUDr. Ing. Zdeněk Strnad Ph.D. MPA, Mgr. Ing. Petra Hamplová Ph.D., Mgr. Lukáš Stoček, Mgr. Adam Sigmund  Detail
15:15 - 15:30 Přestávka a občerstvení
15:30 - 16:20 Diskuzní panel: Daňové povinnosti pro roky 2021 a 2022 Můžete se těšit na aktuální přehled daňových povinností pro rok 2021 a 2022 ... JUDr. Monika Novotná, Ing. Tereza Somolová, JUDr. Ing. Helena Horová LL.M.  Detail
16:20 - 16:50 Diskuzní panel: Kam kráčí formuláře Aktuální vývoj povinně používaných formulářů dospěla k nové verzi, která ... Ing. Jan Plaček Ph.D., Mgr. Ondřej Zezulka, Ing. Radek Štefanič  Detail
16:50 - 17:30 Ukončení kongresu, individuální diskuze ve foyer kongresového centra.
17:30 - 21:00 Večerní afterparty pro přednášející a zvané hosty - samostatné vstupenky Večeře, občerstvení a prostor pro diskuze a individuální rozhovory
Vstupenky objednávejte emailem na registrace@ikongres.cz
 Detail
11:40 - 11:40 Profesní otázky výkonu advokacie v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce.