Program

Témata, která jdou napříč obory a spojují aktuální dění v insolvenci

Dopady novely InsZ z roku 2019, EU směrnice 2019/1023 (“Směrnice o restrukturalizaci a insolvenci”), srovnání praxí vrchních soudů, nebo trendy, které určují vývoj insolvence.

Program

Sál IR-IS
8:00 - 9:30 Registrace a občerstvení na uvítanou
9:30 - 9:40 Zahájení kongresu a úvodní slovo Tradiční zahájení Insolvenčního kongresu patří letos ministryni spravedlnosti. ministryně spravedlnosti, nebo její zástupce  Detail
9:40 - 10:20 Diskuzní panel poslanců: Kudy povede druhá šance dle zákonodárců? Jak vidí politici cíle a dopady chystané novely a jak se má oddlužení dále proměnit? Jak plánují implementovat eurosměrnici?
Moderuje JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva ČAK, předseda sekce pro insolvenční právo.
Mgr. Marek Benda, JUDr. Jan Chvojka, JUDr. Jeroným Tejc, Ing. Patrik Nacher, Lukáš Kolařík  Detail
10:20 - 10:45 Přednáška: Aktuální pohled Nejvyššího soudu Jak se z pohledu Nejvyššího soudu daří naplňovat slogan o druhé šanci a jaké důsledky může tato snaha mít... Mgr. Rostislav Krhut  Detail
10:45 - 11:00 Přestávka a občerstvení
11:00 - 11:30 Diskuzní panel: Srovnání praxe Vrchních soudů Jaký je pohled Vrchních soudů a jak se liší praxe. Jaké změny lze očekávat? Mgr. Věra Motlitbová  Detail
11:30 - 12:30 Diskuzní panel: Místopředsedové krajských soudů Aktuální témata soudní praxe a názorů dle místopředsedů krajských soudů.
Jak se vyvíjí praxe u jednotlivých soudů? Jaké jsou pohledy soudů na důsledky novely? Jaké jsou nejčastější problémy soudců ve vztahu k insolvenčním ...
JUDr. Jolana Maršíková, Mgr. Renáta Maixnerová, Mgr. Soňa Kacovská, JUDr. Viktor Břeska, JUDr. Jiří Grygar Ph.D., JUDr. Ing. Zdeněk Strnad Ph.D. MPA, JUDr. Tomáš Zadražil  Detail
12:30 - 13:30 Oběd
13:30 - 13:50 Diskuzní panel oborových komor Když se na jednom panelu sejde předseda ČAK, prezident Exekutorské komory, prezident Notářské komory a prezidentka komory daňových poradců, bude to ... Mgr. Radim Neubauer, Ing. Petra Pospíšilová  Detail
13:50 - 14:40 Diskuzní panel: Insolvenčních správců Spolky insolvenčních správců nacházejí společnou řeč. Jak budou postupovat a jaké ... Mgr. Ing. Petra Hamplová Ph.D., JUDr. Oldřich Řeháček Ph.D., prof. Ing. Luboš Smrčka CSc., Mgr. Lukáš Stoček, JUDr. Michal Žižlavský, Mgr. Adam Sigmund  Detail
14:40 - 15:15 Přednáška: JUDr. Jolana Maršíková - Mimořádné příjmy v oddlužení Přednášku soudkyně a právničky roku v oboru insolvence si rozhodně nenechte ujít ... JUDr. Jolana Maršíková  Detail
15:15 - 15:30 Přestávka a občerstvení
15:30 - 16:20 Diskuzní panel: Trestní panel Přesah insolvence do trestního práva má několik podob a řadu zajímavých ...
Mgr. Lukáš Trojan, JUDr. Petr Toman LL.M., JUDr. Libor Vávra  Detail
16:20 - 16:50 Přednáška: JUDr. Jaromír Jirsa Pohled ústavního soudce na aktuální otázky insolvence. JUDr. Jaromír Jirsa  Detail
16:50 - 18:00 Ukončení kongresu, individuální diskuze ve foyer kongresového centra.
18:00 - 22:00 Večerní afterparty pro přednášející a zvané hosty - samostatné vstupenky
Sál Fénix
8:00 - 9:30 Registrace a občerstvení na uvítanou
9:30 - 9:40 Zahájení - přenos z hlavního sálu Přenos zahájení insolvenčního kongresu z hlavního sálu
9:40 - 10:45 Diskuzní panel: Bankovní panel Jaký je aktuální stav ekonomiky dle našich předních restrukturalizačních odborníků?
Co nás čeká v oblasti nápadu konkursní a reorganizační agendy?
Ing. Petr Smutný, Ing. Jaroslav Schönfeld Ph.D., Ing. Jan Vitáček, Ing. Pavel Procházka, Mgr. Bc. Jan Mašek  Detail
10:45 - 11:00 Přestávka a občerstvení
11:00 - 11:40 Preventivní restrukturalizace Přednáška odborníků ministerstva spravedlnosti na aktuální téma preventivní restrukturalizace ... Mgr. Ing. Klára Vítková, Mgr. Ondřej Zezulka, Mgr. Bc. Jan Mašek  Detail
11:40 - 12:10 Přednáška připravujeme ...  Detail
12:10 - 12:30 Přednáška: Srovnání oddlužení v ČR a SR a oddlužovací turistika Přednáška přináší srovnání oddlužení v ČR a SR a důvody proč dochází k oddlužovací turistice ...  Detail
12:30 - 13:30 Oběd
13:30 - 14:00 Přednáška: Chráněné obydlí Přednáška místopředsedy Krajského soudu v Praze na téma, které zajímá i irituje nejednoho insolvenčního správce. JUDr. Jiří Grygar Ph.D.  Detail
14:00 - 14:30 Ukládání povinnosti sociálního poradenství Aktuální zkušenosti z praxe a právní výklady k problematice...  Detail
14:30 - 14:50 Přednáška: Novela § 66 ZOK – Zvláštní povinnosti při úpadku korporace JUDr. Petr Čech Ph.D. LL.M  Detail
14:50 - 15:15 Přednáška: Režim daňového penále v insolvenčním řízení přednáška předsedy senátu Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka LL.M., Ph.D.
15:15 - 15:30 Přestávka a občerstvení
15:30 - 16:20 Diskuzní panel: Daňové povinnosti pro rok 2020 Můžete se těšit na aktuální přehled daňových povinností pro rok 2020 .... JUDr. Monika Novotná, Ing. Tereza Somolová, JUDr. Ing. Helena Horová LL.M.  Detail
16:20 - 16:50 Diskuzní panel: Kam kráčí formuláře Aktuální vývoj povinně používaných formulářů dospívá k nové verzi, která ... Ing. Jan Plaček Ph.D., Mgr. Ondřej Zezulka  Detail
16:50 - 18:00 Ukončení kongresu, individuální diskuze ve foyer kongresového centra.
18:00 - 22:00 Večerní afterparty pro přednášející a zvané hosty - samostatné vstupenky